top of page

خدمات

من به نوجوانان، کودکان، بزرگسالان جوان و سالمندان کم شنوا، ناشنوا و شنوایی خدمت می کنم که مایلند برای سرمایه گذاری خود در توسعه شخصی وقت و انرژی صرف کنند. برای کشف خرد درونی قلب خود، طبیعت شادی آور بی قید و شرط خود و تغییر طرز فکر و خلق و خوی خود با انتخاب، عمل، یادگیری، کاوش، کشف، فداکاری، و ایجاد و تلاش روزانه در جهت اهداف خود.

یک نقل قول دریافت کنید

برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید

با تشکر برای ارسال!
bottom of page